Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název skupiny: Vedoucí skupiny:  
Aplikovaná jaderná fyzika Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa logo
Katedra: 480 - Katedra fyziky
Výzkumná témata:
  • Spektrometrie gama záření
  • Neutronová fyzika
  • Monte Carlo simulace radiačních polí
  • Modely atomových jader
  • Akademičtí pracovníci: Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa, Ing. Iva Tkáčová, Ph.D., Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
    Seznam výsledků výzkumu:
    Prezentace: zobrazit