Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

DOSTÁL, Zdeněk, Tomáš KOZUBEK, Marie SADOWSKÁ a Vít VONDRÁK. Scalable Algorithms for Contact Problems. New York: Springer Science+Business MEDIA LLC, 2017. ISBN 978-1-4939-6832-9. [Detail]
LAMPART, Marek, Jiří HORÁK a Igor IVAN. Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3185-5. [Detail]
ŠARMANOVÁ, Petra a Štefan SCHWABIK. Malý průvodce historií integrálu. Brno: Prometheus, 1996. [Detail]
ŠARMANOVÁ, Petra. Otakar Borůvka. Brno: Universita Masarykiana Brno, 1996. 240-246 s. [Detail]