Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

HRADÍLEK, Zdeněk, Vladimír KRÁL a Ilona LÁZNIČKOVÁ. Elektrotepelná technika. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04938-9. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Tomáš NOVÁK, Zbyněk CARBOL, Daniel DIVIŠ, Blahoslav SOCHA, Jaroslav ŠNOBL, Jan ŠUMPICH, Petr ZÁVADA, Marek BÁLSKÝ a Zdeněk BLÁHA. Světelná technika. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04941-9. [Detail]
ŠNOBL, Jaroslav, Karel SOKANSKÝ, Tomáš NOVÁK, Daniel DIVIŠ, Tomáš ŠUMBERA a Zdeněk BLÁHA. Snižování energetické náročnosti venkovních osvětlovacích soustav. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2481-9. [Detail]
MEDVEC, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Zdeněk ZMEŠKAL. Problematika oceňování nedodané energie v průmyslu. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2099-6. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Elektroenergetika distribučních a průmyslových zařízení. Ostrava: MONTANEX, a.s., 2008. ISBN 978-80-7225-291-6. [Detail]
GOŇO, Radomír a Stanislav RUSEK. Spolehlivost v elektroenergetice. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-239-6483-6. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Computer programme for indirect resistance heating. Politechnika Gliwice: Politechnika Gliwice, 2002. 48-58 s. ISBN 83-7335-062-4. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk, Josef GAVLAS a Vladimír KRÁL. Elektrotepelná technika - simulace, počítačové programy. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-874-7. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Elektrotepelná zařízení - kniha. Praha 1997: IN - EL, 1997. ISBN 8090233325. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Energetické úspory využíváním reaktoru pro řízení režimů elektrických obloukových pecí. Brno: Ústav elektroenergetiky VUT FEI Brno, 1995. ISBN není. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Josef GAVLAS a Vladimír KRÁL. Zkušenosti s provozem protiobloukové ochrany v EDU a EDĚ. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1995. 210-213 s. ISBN nemá. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Prospects for altering the power usage patterns in steelmaking arc furnaces. Košice Vědecká konference l9941994. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk, Stanislav RUSEK a Josef GAVLAS. The Control of the power demand of the household electric heating appliances. ČVUT CTU Praha: CTU Praha, 1994. ISBN není uveden. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk. Present day problems of power engineering. Gliwice Polsko1993. [Detail]