Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Předběžná obhajoba doktorské disertační práce byla zavedena po přechodu ze 3letých na 4leté doktorské studijní programy a obory.

Pravidla:

 • Obhajoba probíhá před komisí katedry kde školí školitel doktoranda.
 • Členové komise jsou vybíráni z profesorů a docentů katedry.
 • K předběžné obhajobě se hlásí student svému školiteli, který sestaví komisi a nejméně 30dní před předběžnou obhajobou zašle Mgr. Ing. Haně Dluhošové složení komise.
 • Průběh předběžné obhajoby:
  • 20min prezentace
  • 10min diskuse a dotazy
  • tajné hlasování komise
 • Po hlasování předseda komise vyhlásí výsledky, vyplní protokol (bude obsahovat: komisi, průběh, dotazy, zhodnocení, datum, podpis všech členů). Protokol bude odevzdán do týdne od konání předobhajoby Mgr. Ing. Haně Dluhošové. 
 • Předobhajoba se týká studentů, kteří doktorskou práci odevzdají po 31. lednu 2012.
 • Další informace jsou uvedeny ve směrnici děkana.

Šablony: